Tidigt ultraljud

Viabilitetsultraljud v 9+0 t.o.m. 10+6

Viabilitetsultraljud utförs från graviditetsvecka 9+0, dvs i starten av pågående vecka 10. Ultraljudsundersökningen utförs över magen men vid behov även via slidan (vaginalt ultraljud).  Undersökningen ger svar på viabilitet (livsduglighet), graviditetslängd och antal foster. Önskar du ett tidigare ultraljud än v9+0 så är du välkommen att boka dig hos vår läkare Torbjörn Fryklund. Ultraljud innan vecka 9 utförs som oftast via slidan. 


Första trimester ultraljud (TUL), v 11+0 t.o.m. 13+6

Tidigt ultraljud utförs från graviditetsvecka 11+0, dvs i starten av pågående vecka 12. Med fördel utförs ultraljudet från vecka 12+0 då vi lättare kan granska fostret. Tidigt ultraljud kallas ibland för TUL eller Första trimester ultraljud. Ultraljudet ger svar på viabilitet, graviditetslängd, antal foster och vi utför en anatomisk granskning av fostret, enligt rådande nationell checklista. Detta är ett ultraljud som tidigt i graviditeten kan visa stor anatomiska avvikelser. Vi misstanke om avvikelser skriver vi i samråd remiss till specialistvården för fortsatt utredning.