Förlossningsförberedelse

Att vänta och föda barn är för de flesta en stor händelse i livet. 

Vi erbjuder personligt stöd inför födsel. Här bestämmer ni själva vad ni ni önskar stöd i inför er kommande förlossning och föräldraroll. Önskemål kan vara rent informativt kring förlossning, andningsteknik, hantering av smärta, förberedande praktiskt stöd som tex massage, stöd i hantering av det nyfödda barnet etc. Vi har lång erfarenhet av förlossningsvården och föräldraförberedande kurser.

Önskar ni träffa någon speciell av oss. Uppge det i er bokning.

Pris: 800kr

 

Behöver ni stöd för rädsla inför förlossning. Boka Förlossningsrädsla istället.

Önskar ni en amningsförberedande kurs. Boka Amningsstöd istället.

Intresserad av våra  föräldraevent. Läs här istället.