NIPT

NIPT– NON-INVASIVE PRENATAL TEST från graviditetsvecka 10+0 

NIPT, så kallad icke invasiv fosterdiagnostik (Non-Invasive Prenatal Testing, NIPT) är en form av fosterdiagnostik där man analyserar fritt foster-DNA i den gravida kvinnans blod i syfte att screena efter avvikelser på vissa kromosompar. Vi erbjuder två olika typer av NIPT för att möta upp efterfrågan på fosterdiagnostik. 


NIPT– Karolinska från graviditetsvecka 10+0 

Testet identifierar kromosomförändringar för trisomi 13, 18 och 21 samt könskromosomerna (X och Y). Våra vanligaste avvikelser på könskromosomerna är Turners och Klinefelters syndrom. Blodprovet tas på mottagningen av barnmorska och skickas sedan på analys till laboratoriet på Karolinska Institutet i Stockholm. Inom 10-14 dagar får ni svar. Om normalt provsvar kan ni själva se svaret via en länk som den gravida loggar in med sitt bankid. När ni loggat in, kan ni välja om ni vill veta fostrets kön via ett tydligt val. Om testet inte är normalt så ringer vi på Två Barnmorskor upp er.


Om provet påvisar normala kromosomer är det ett mycket säkert svar. Om det visar en avvikande kromosomuppsättning finns en liten risk för ”falskt positivt” svar varför man rekommenderar att bekräfta svaret med ett fostervatten- eller moderkaksprov. I dessa fall erbjuder vi remiss till specialistmödravården på ert sjukhus.

NIPT Karolinska kan endas tas söndag till torsdag fm pga transporten till dem. Läs mer här NIPT Karolinska .


NIPT– Vanadis Babyscreen från graviditetsvecka 10+0 KOMMER SNART – EJ BOKNINGSBART

Testet visar sannolikheten för trisomi 13, 18 och 21 . I samband med din bokning/besök görs ett val om du vill veta fostrets kön. Blodprovet tas på mottagningen av barnmorska och skickas sedan på analys till Babyscreens laboratorie i Göteborg. Om provet påvisar låg sannolikhet för trisomi 13, 18 eller 21, får ni provsvaret via ett mail. Provsvar med låg sannolikhet, är det ett mycket säkert svar. Om det visar en hög sannolikhet, ringer en läkare från Babyscreen upp er och meddelar provsvaret. Vid en hög sannolikhet rekommenderas att bekräfta svaret med ett fostervatten- eller moderkaksprov. I dessa fall erbjuder läkaren remiss till specialistmödravården på ert sjukhus. Läs mer på Babyscreen.se .

Vanadis NIPT kan tas alla veckodagar.


Vi erbjuder två olika tjänster vid NIPT 

NIPT med ultraljud

I tjänsten ingår blodprov samt ett ultraljud vid besöket. Om NIPT med ultraljud bokas rekommenderas: 

Graviditetsvecka v10+0 till 10+6: viabilitetsultraljud. 

Graviditetsvecka 11+0 till 13+6: Första trimester ultraljud / TUL. Vid graviditet längre än 14+0 anpassar vi screeningen utefter graviditetsvecka.


– NIPT utan ultraljud* 

I tjänsten ingår blodprovet. Vi rekommenderar att ett ultraljud är gjort för att bekräfta graviditeten samt graviditetslängd. Har du inte gjort ett ultraljud rekommenderar vi istället att du bokar NIPT med ultraljud. 


NIPT kan tas under hela graviditeten från v 10+0. Priser för de olika NIPT tjänsterna, Läs här . 


*Vid bokning av ”Nipt bara blodprov” ansvarar ni själva över att ange korrekt graviditetslängd vid provtagningstillfället. För att räkna ut graviditetsvecka kan du få hjälp av din barnmorska, via 1177 eller maila oss så hjälper vi er (graviditetsvecka 10+0 är 10 fulla veckor och 0 dagar dvs i vecka 11).


Läs mer: NIPT – blodprov som kan visa kromosomavvikelser – 1177