Förlossningsrädsla

I Sverige är det förhållandevis säkert att föda barn men de flesta upplever en viss oro eller rädsla inför förlossningen. Ibland blir rädslan övermäktig för den gravida eller partnern. Varför man är förlossningsrädd kan ha en skiftande orsak och av varierande grad. Rädslan förekommer hos omkring 15-20% av alla gravida i Sverige och ungefär 10% får stöd från vården. Rädslan kan vara allt från lätt oro till en förlossningsfobi. 


Det är viktigt att upptäcka förlossningsrädsla tidigt i graviditeten  för att öka förutsättningarna för att kunna ge ett bra stöd. Vi erbjuder privat stöd mot förlossningsrädsla. I en avslappnad, hemlik och lugn atmosfär träffar ni Jenny som har lång erfarenhet med arbete med förlossningsrädda gravida och partners. Samtalet bokas på 60 min och kostnad 800kr. Ni bestämmer själva om ni vill ha ett besök eller flera. Önskar ni digitalt möte så går det också lika bra. Uppge det i er bokning. 

Välkomna!