KUB

KUB – KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BLODPROV

KUB görs i tidig graviditet mellan graviditetsvecka 11-14. Den består av ett blodprov samt en ultraljudsundersökning och görs oftast med några veckors mellanrum. Undersökningen är ett sätt att ta reda på sannolikheten att ett foster har en kromosomavvikelse. Testet omfattar kromosom 13, 18 och 21. Under förutsättning att blodprovet är taget i god tid, kan ni få svaret i samband med ultraljudsundersökningen. Om provsvaret ej är klart vid ultraljudsundersökningen ringer vi upp er när det är klart.


Trisomi 21 är den kromosomavvikelse som också benämns som Downs syndrom. Trisomi 13 och 18 är två mer ovanliga kromosomavvikelser.

KUB metoden bygger på en kombination av ultraljudsundersökning, blodprov från den gravida och dennes ålder. Med ultraljud mäts måttet på nackuppklarningen* hos fostret samt fostrets storlek. Blodprovet tas tidigast i vecka 9 där nivåerna mäts av tre olika hormoner. Alla faktorer läggs in i ett särskilt program som sedan beräknar sannolikheten att fostret har en avvikelse på någon av de tre kromosomparen. 


Om du inte önskar ta reda på sannolikheten för ovan nämnda kromosomfel rekommenderas i stället ett så kallat tidigt ultraljud, TUL. Då görs samma granskning av fostret, men utan tillägg av det blodprov som ingår i undersökningen. 


*Nackuppklarning är termen för ett tunt vätskeskikt under fostrets hud i nacke-hals-området som kan mätas med ultraljud. Alla foster har sådan vätska, men ett tjockare skikt höjer sannolikheten för en kromosomavvikelse.

Läs mer: KUB – kombinerat ultraljud och blodprov – 1177