Andra trimester ultraljud - RUL

Andra trimester ultraljud – RUTINULTRALJUD

Andra trimester ultraljud utförs från graviditetsvecka 18+0 till 23+6.  Vid undersökningen kontrolleras viabilitet, graviditetslängd, moderkakans läge, antal foster samt genomgång och granskning av fostret.

Andra trimester ultraljud är samma som rutinultraljud/RUL och kallas lite olika beroende på region. 


Tidigt andra trimester ultraljud/RUL

Vi erbjuder en tidigare anatomigranskning i andra trimester som är mellan v14+0 till 17+6. Vi granskar fostrets anatomi enligt checklistan för  andra trimester ultraljudet/RUL. Detta ger er möjligheten att undersöka fostret tidigt för att upptäcka ev. avvikelser. Undersökningen bör inte ersätt ultraljudet från v18, då bland annat hjärtat oftast behöver bedömas i sin helhet från den veckan.

Region Västernorrland: Fosterdiagnostik – 117